Zorgpolis 2024

 

De totale zorgpremie in de grafiek is opgebouwd uit:

Basispremie inclusief aanvullende premie en eigen risico voor twee personen. De oranje lijn in de grafiek geeft de stijging aan van de zorgpremies t.o.v. 2023 en geeft voor 2024 een verhoging van 4,9%. De blauwe lijn vanaf jaar 2006 t/m 2024 geeft de totale stijging aan van de zorgpremie en bedraagt in 2024  227% t.o.v. het jaar 2006. In 2006 is de nieuwe zorgverzekeringwet ingegaan en zijn de particuliere en ziekenfondsverzekeringen gestopt.

Collectiviteitskorting:

De collectiviteitskorting op de zorgverzekeringis vorig jaar gestopt. Zorgverzekeraars mogen geen collectiviteitskorting meer geven op de basisverzekering. Dit wil zeggen dat de premie voor mensen met een collectieve zorgverzekering extra omhoog is gegaan.

Basisverzekering:

De basisverzekering (Basis Exclusief (Restitutie) voor 2024 is gestegen, van €1814,67  naar  €1921,59. Na aftrek van de jaarkorting is de maandpremie voor 2024  €160,13 per verzekerde. Dit is een stijging van €106,92 per jaar per verzekerde.

Aanvullende verzekering:

Het (verplichte) eigen risico is €385 euro gebleven en de aanvullende verzekering is gestegen naar €419 per jaar.

Tandartsverzekering:

De Dow Tand met het bedrag waarvoor u verzekerd bent, bijvoorbeeld Tand 1000: hiervan is de premie gewijzigd t.o.v. 2023, deze is voor de Tand 1000 gestegen van €399,42 naar €429,38 voor 2024.

 

In 2024 wijzigen, vervallen of komen er nieuwe vergoedingen bij. Vergoedingen die voor u belangrijk zijn, kunnen dus ook wijzigen of vervallen; kijk hiervoor in het web portaal

www.witteboussen.nl/inloggen

(inlog gegevens voor het web portaal van Witte Boussen kunt u opvragen via het VDG contact formulier: Welkom > Contact)

 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat kosten niet verzekerbaar zijn of vergoed kunnen worden binnen het bestaande stelsel. Het Dow Voorzieningsfonds kan, indien u  daar lid van bent, financiële bijstand bieden. Via de onderstaande link gaat u naar de website van het Dow Voorzieningsfonds. Op deze website vindt u de mogelijkheden en het reglement, zodat u  kunt zien of u  aanspraak kunt maken  op een uitkering van het fonds en hoe dit in zijn werk gaat.

 

Welkom > Verzekeringen > Stichting Voorzieningsfonds Dow - Vereniging van Dow Gepensioneerden (vdgnl.org)

of de rechtstreekse link:

Aanvraag indienen - Dow Voorzieningsfonds

Laatste wijziging op deze pagina: 18-12-2023