Welkom bij de Vereniging van Dow Gepensioneerden

De VDG stelt zich ten doel de materiële en immateriële belangen van haar leden te behartigen.

Leden van de VDG zijn zij die een pensioen of uitkering ontvangen van de Stichting Dow Pensioenfonds.

 

Voor aanmeldingen (lid of begunstiger), adres- en/of e-mailwijzigingen ga naar: AANMELDEN / WIJZIGINGEN.

 

Voor vragen kunt U contact opnemen via ons contactformulier: CONTACT INFORMATIE.

 

Adres : VDG - p/a La Traviata 12 - 4564 ER - St Jansteen.

Laatste wijziging op deze pagina: 25-02-2020