Welkom bij de Vereniging van Dow Gepensioneerden

De VDG stelt zich ten doel de materiële en immateriële belangen van haar leden te behartigen.

Leden van de VDG zijn zij die een pensioen of uitkering ontvangen van de Stichting Dow Pensioenfonds.

 

Voor aanmeldingen, adres- en/of e-mailwijzigingen ga naar: AANMELDEN / WIJZIGINGEN.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen via ons contactformulier: CONTACT INFORMATIE.

 

Adres : VDG - Postbus 509 - 4530 AM Terneuzen

Laatste wijziging op deze pagina: 22-11-2023