Doelstelling

De vereniging heeft ten doel: Het behartigen van materiële en immateriële belangen van alle (gewezen) deelnemers die een uitkering van de Stichting Dow Pensioen Fonds ontvangen.

Op zo'n manier dat de vereniging proactief is met betrekking tot pensioenontwikkelingen binnen en buiten Dow Benelux B.V.:

 • wijzigingen van het individuele pensioenreglement, welke invloed hebben op bestaande pensioenrechten, vooraf ook instemming van de betreffende pensioengerechtigden krijgen
 • de voordelen uit collectieve secundaire arbeidsvoorwaarden ook voor pensioengerechtigden behouden blijven
 • de medezeggenschapsprocessen in onder andere het bestuur van de Stichting Dow Pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan, mede onderhouden en gevoed worden vanuit de verenigingsoptiek
 • de communicatie met leden, actieven en bedrijfsleiding door alle partijen als nuttig en bruikbaar ervaren wordt
 • Dow houden aan de uitspraak dat er met enige regelmaat gekeken gaat worden naar het inflatiecijfer van de laatste jaren, en afhankelijk van de financiële armslag van Dow, een compensatie toegekend zal worden in welke vorm dan ook
 • ontwikkelingen aan het verlies van koopkracht voor gepensioneerden op de voet volgen
 • het monitoren en evalueren van ziektekostenverzekering met als doel polisvoorwaarden ook voor gepensioneerden op maat te kunnen blijven afstemmen en de financiële impact voor gepensioneerden beter in balans te brengen met de huidige koopkrachtontwikkeling

 Wat heeft Dow / SDPF tot nu toe gedaan aan compensatie van het koopkrachtverlies van het Dow pensioen?

 • 1978 een lumpsum uitkering: totale som: Fl. 300.000 door Dow
 • 1981 een lumpsum uitkering: totale som: Fl. 500.000 door Dow
 • 1987 een lumpsum uitkering: totale som: Fl. 600.000 door Dow
 • 1995 een lumpsum uitkering: totale som: Fl. 3.000.000 door Dow
 • 2002 een structurele verhoging voor een deel van de gepensioneerden door het DPF
  • Kostenstijging volgens Dow 1995 – 2000 11% ( CPI index 1995-2000 12,9 %)
  • Gemiddelde verhoging 8,38 %
  • Alleen voor 65+ en langer dan 5 jaar een pensioenuitkering
  • Verdeling afhankelijk van hoogte Dow pensioen:
  • >65 jaar 4,5 tot 9 % > 85 jaar 4,5 tot 11 %

Onderstaande grafiek laat de afname zien van onze koopkracht over de periode 1999 - 2023.   

De blauwe lijn geeft de verandering van inflatie t.o.v. het vorige jaar. In 2023 was de inflatie 3.8%.   

De oranje lijn geeft de wijziging van koopkracht over de periode 1999 - 2023, met 1999 als basis.

 600_image007.png

 

 

 

 

 

Laatste wijziging op deze pagina: 15-01-2024