Doelstelling

 

De vereniging heeft ten doel: 
Het behartigen van materiële en immateriële belangen van alle (gewezen) deelnemers die een uitkering van de Stichting Dow Pensioen Fonds ontvangen. 

Op een manier dat; de vereniging proactief is met betrekking tot pensioenontwikkelingen binnen en buiten Dow Benelux B.V.:

 • wijzigingen van het pensioenreglement, welke invloed hebben op bestaande pensioenrechten, vooraf ook instemming van de betreffende pensioengerechtigden krijgen;
 • de voordelen uit collectieve secundaire arbeidsvoorwaarden ook voor pensioengerechtigden behouden blijven;
 • de medezeggenschapsprocessen in onder andere het bestuur van de Stichting Dow Pensioenfonds en het      Verantwoordingsorgaan, mede onderhouden en gevoed worden vanuit de verenigingsoptiek;
 • de communicatie met leden, actieven en bedrijfsleiding door alle partijen als nuttig en bruikbaar ervaren wordt;
 • Dow houden aan de uitspraak dat er met enige regelmaat gekeken gaat worden naar het inflatiecijfer van de laatste jaren, en afhankelijk van de financiële armslag van Dow, een compensatie toegekend zal worden in welke vorm dan ook;
 • Ontwikkelingen aan het verlies van koopkracht voor gepensioneerden op de voet volgen.

 Wat heeft Dow / DPF tot nu toe gedaan aan compensatie van het koopkrachtverlies van het Dow pensioen?

 • 1978 een lumpsum uitkering: totale som: Fl. 300.000 door Dow
 • 1981 een lumpsum uitkering: totale som: Fl. 500.000 door Dow
 • 1987 een lumpsum uitkering: totale som: Fl. 600.000 door Dow
 • 1995 een lumpsum uitkering: totale som: Fl. 3.000.000 door Dow
 • 2002 een structurele verhoging voor een deel van de gepensioneerden door het DPF
  • Kostenstijging volgens Dow 1995 – 2000 11% ( CPI index 1995-2000 12,9 %)
  • Gemiddelde verhoging 8,38 %
  • Alleen voor 65+ en langer dan 5 jaar een pensioenuitkering
  • Verdeling afhankelijk van hoogte Dow pensioen:
  • >65 jaar 4,5 tot 9 % > 85 jaar 4,5 tot 11 %

Onderstaande grafiek weergeeft de ontwikkeling aan van het koopkrachtverlies1999 - 2017 en een indicatie aan    koopkrachtverlies in de periode  2018 - 2021 op basis van het regeerakkoord Rutte III 

 

  500_image002.png

 

 Een toelichting op bovenstaande informatie,KLIK HIER

 

 

 

 

 

Laatste wijziging op deze pagina: 27-11-2017