Vrijwillige ongevallenpolis

 

Dekking Vrijwillige Ongevallenpolis (AIG) loopt :

  1. Tot en met de leeftijd van 75 jaar.
  2. Bij een kind tot en met de leeftijd van 27 jaar..
  3. Eindigt als een kind zelfstandig een beroep uitoefent.

Let op.. dat u geen premie betaalt terwijl dekking niet meer van toepassing is.

Check uw polis.. op bovenstaande punten..

Onnodig premie betalen is toch zonde!

 

De dekking is individueel en wordt voor een jongere partner voorgezet.

Laatste wijziging op deze pagina: 18-12-2018