Privacyverklaring

 

Om te kunnen voldoen aan de wet op de privacy – en – bescherming persoonsgegevens, neemt het bestuur van de Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland (VDG) de volgende werkwijze in acht: 

Als belangenvereniging zien we erop toe dat de ingebrachte gegevens van de  

Individuele leden correct worden geadministreerd en bewaakt op dusdanige manier dat er geen misbruikt van kan worden gemaakt.

De ledenadministratie vindt plaats via een beveiligde internetverbinding en de secretaris draagt er zorg voor dat zijn of haar pc voorzien is van een internet security tool om eventueel misbruik te voorkomen.

Er zijn geen concurrerende verenigingen van de VDG en het lidmaatschap is op vrijwillige basis. VDG-gegevens worden met niemand gedeeld. 

Aanmeldingsprocedure VDG 

Tijdens het exitgesprek met personeelszaken van Dow Benelux, krijgen de toekomstige gepensioneerden een vrijblijvend inschrijfformulier van VDG aangereikt. 

VDG heeft in haar statuten opgenomen dat bij pensionering van Dow employees een automatisch VDG-lidmaatschap geldt. De nieuwe leden dienen zich echter zelf aan-of af te melden via onze website. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van Stichting Dow Pensioen en/of Dow Benelux. 

Bij bezwaar m.b.t. het lidmaatschap, vragen we de gepensioneerde Dow employee ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Deze persoon wordt dan ook niet ingeschreven in ons adressenbestand en ontvangt éénmalig een bevestiging van zijn of haar bezwaar, waarna de ontvangen gegevens worden vernietigd. 

Bij geen bezwaar kunnen de aspirant leden zich via onze website aanmelden. <http://www.vdgnl.org/nieuwsbrief/> De secretaris ontvangt een e-mail bericht van elke aanmelding en controleert deze op juistheid.

Onze leden hebben de VDG bij aanvang van het lidmaatschap vrijwillig ingelicht over de volgende privé gegevens: naam, woonadres, e-mailadres, mannummer en ingangsdatum pensioen. Verder houden wij geen gegevens over de leden bij. 

Leden van de Vereniging van Dow gepensioneerden hebben altijd het recht op correctie, waaronder wordt verstaan; een bericht van verhuizing of overlijden.

Waarna de secretaris erop toeziet dat de gevraagde wijzigingen worden uitgevoerd dan wel worden verwijderd uit het adressenbestand van VDG. 

Wijzigingen van welke aard dan ook worden door de secretaris direct in het adressen bestand van VDG verwerkt. Regelmatig wordt een download van het adressen bestand gemaakt en afzonderlijk opgeslagen.

 

Laatste wijziging op deze pagina: 14-12-2018