Wat gebeurt er met de pensioenuitkering nà pensionering?

 

Wordt de pensioenuitkering nog aangepast?
Volgens het pensioenreglement worden de ingegane pensioenen niet aangepast aan de inflatie.
Maar er zijn in het verleden wel aanpassingen en uitkeringen toegekend.
Zie de informatie onder VDG Informatie / Doelstelling

U woont in Nederland
Als u in Nederland woont, krijgt u automatisch een aanvraagformulier toegezonden door de Sociale Verzekerings Bank (SVB), aangestuurd door het Bevolkingsregister.

U woont in het buitenland
Woont u in het buitenland, dan dient u enige maanden vóór het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd zelf een aanvraag bij de SVB in te dienen. http://www.svb.nl/int/nl/aow/aanvragen/aow_aanvragen_als_u_buiten_nederland_woont/

Wijziging van AOW uitkering.
Als uw partner eveneens de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, wijzigt uw AOW uitkering.

Bij echtscheiding
De verevening van pensioenen in geval van echtscheiding is geregeld in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding 1994. Bij vragen adviseren wij u contact op te nemen met het pensioenbureau.

Overlijden van de partner
Uw Dow ouderdomspensioen en eventuele overbruggingspensioen wijzigt niet als uw partner overlijdt.
Uw AOW-uitkering wijzigt wel. De informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekerings Bank: http://www.svb.nl/int/nl/overleden.jsp

Overlijden van de gepensioneerde
Als de gepensioneerde overlijdt, zal het pensioen een wijziging ondergaan.
Voor vragen verwijzen wij naar het Pensioenbureau van de SDPF, tel. 0115-671111 of de website van de Stichting Dow Pensioenfonds

Laatste wijziging op deze pagina: 18-12-2018