Stichting Voorzieningsfonds Dow

 

Aangepast reglement versie maart 2018 van het voorzieningsfonds voor werknemers van Dow in Nederland.

KLIK HIER

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris van het voorzieningsfonds op de afdeling Arbodienst Dow Benelux.

Telefoon : 0115-673622.

Email adres :  AvanderElsen@dow.com

Laatste wijziging op deze pagina: 18-12-2018