Contributie VDG 2023

Zoals afgesproken tijdens onze ALV van maart 2022 jl. is de contributie voor 2023 niet verhoogd en blijft dus ongewijzigd € 12,00.

Wij vragen u vriendelijk om uw contributie over te maken naar bankrekeningnummer
NL91 ABNA 0446 3921 46 t.n.v. Vereniging Dow Gepensioneerden (VDG) onder vermelding van het jaar 2023 / mannummer. Indien het mannummer niet bekend is, graag de naam van de gepensioneerde. Het bankrekeningnummer kunt u ook terugvinden op onze website www.vdgnl.org, onder het kopje ‘Over VDG’ > ‘Contributie VDG’.

 

Wanneer het bedrag van onze contributie voor u te hoog is, mag u ook een lager bedrag overmaken. Een hoger bedrag is natuurlijk ook welkom. Omdat in 2023 de acceptgiro’s worden afgeschaft sturen wij die niet meer. We hopen dat u dit schrijven als betaalverzoek accepteert.

 

Daar er momenteel veel te doen is over het nieuwe Pensioenakkoord zijn uw lidmaatschap en uw financiële bijdrage belangrijker dan ooit. Indien u oud-collega`s kent die nog geen lid zijn van de VDG, kunt u hen misschien attenderen op dit lidmaatschap daar er heel wat op het spel staat in het pensioenlandschap gedurende de komende tijd.

 

Indien uw e-mailadres nog niet bij ons bekend is of er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie die van belang kunnen zijn voor een correcte en efficiënte communicatie, verzoeken we dit aan ons kenbaar te maken via onze website www.vdgnl.org of via een email naar info@vdgnl.org. Vanwege de privacywetgeving krijgen we hierover geen informatie van SDPf of AZL.


Wat doet de VDG met het contributiegeld? Het wordt o.a. besteed aan:

- Bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen
- Bank- en portokosten
- Het inwinnen van juridisch advies
- Onderhoud van onze website
- Studie materiaal t.b.v. het nieuwe Pensioenakkoord

Alvast bedankt voor uw steun en bijdrage,

Met vriendelijke groet,

Ineke Korst - Penningmeester VDG

 

Laatste wijziging op deze pagina: 04-01-2023