Contributie VDG 2022

Omdat we de Algemene Leden Vergadering in maart 2021 niet gehouden hebben i.v.m. de toen geldende coronamaatregelen, hebben we de vraag m.b.t. de hoogte van de contributie voor het boekjaar 2022 niet aan onze leden kunnen voorleggen. Het bestuur heeft daarom besloten de contributie voor het boekjaar 2022 niet te verhogen.
De contributie voor 2022 blijft dan ook € 12,00. 

We vragen u vriendelijk om uw contributie over te maken naar bankrekeningnummer
NL91 ABNA 0446 3921 46 t.n.v. Vereniging Dow Gepensioneerden (VDG) te Terneuzen onder vermelding van het jaar 
2022 / mannummer. Indien het mannummer niet bekend is, graag de naam van de gepensioneerde. Het bankrekeningnummer kunt u ook terugvinden op onze website www.vdgnl.org, onder het kopje ‘Over VDG’ > ‘Contributie VDG’.

Wanneer het bedrag van onze contributie voor u te hoog is, mag u ook een lager bedrag overmaken. Een hoger bedrag is natuurlijk ook welkom. Omdat de meeste betalingen nu via internetbankieren gebeuren, sturen we geen acceptgiro’s meer.

Daar er momenteel veel te doen is over het nieuwe Pensioenakkoord zijn uw lidmaatschap en uw financiële bijdrage belangrijker dan ooit. Indien u oud-collega`s kent die nog geen lid zijn van de VDG, kunt u hen misschien attenderen op dit lidmaatschap daar er heel wat op het spel staat in het pensioenlandschap gedurende de komende tijd.

Indien uw e-mailadres nog niet bekend is bij ons, verzoeken we dit aan ons kenbaar te maken via onze website www.vdgnl.org of via een email naar info@vdgnl.org. Door gebruik te maken van een e-mailadres, wordt het aantal met de post gestuurde nieuwsbrieven steeds lager en dat drukt de portokosten.

Wat doet de VDG met het contributiegeld? Het wordt o.a. besteed aan:

  • Het verzenden van de VDG-nieuwsbrieven
  • Bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen
  • Studie materiaal t.b.v. het nieuwe Pensioenakkoord
  • Het ter beschikking hebben van voldoende middelen voor juridisch advies
  • Onderhoud van onze website

Alvast bedankt voor uw steun en bijdrage,

Met vriendelijke groet,

Ineke Korst - Penningmeester

 

Laatste wijziging op deze pagina: 24-01-2022