Zorgpolis 2022

600_image002.png

De totale zorgpremie in de grafiek is opgebouwd uit:

Basispremie inclusief aanvullende premie en eigen risico voor twee personen. De oranje lijn in de grafiek geeft de stijging aan van de zorgpremies t.o.v. 2021 en geeft voor 2022 een verhoging van 1.9%. De blauwe lijn vanaf jaar 2006 t/m 2022 geeft de totale stijging aan van de zorgpremie en bedraagt in 2022  198% t.o.v. 2006

 

Basisverzekering:

De basisverzekering (Basis Exclusief (Restitutie) voor 2022 is gestegen, van €1563,52 naar €1608,21. Na aftrek van kortingen is de maandpremie voor 2022  €134 per verzekerde. Dit is een stijging van €44,69 per jaar per verzekerde.

 

Aanvullende verzekering:

De naam van de aanvullende verzekering is veranderd en heet nu Dow Excellent in plaats van Dow Aanvullend 4 sterren.

Het eigen risico is €385 euro gebleven en de aanvullende verzekering is ook gelijk gebleven, namelijk €394,58 per jaar.

 

Tandartsverzekering:

Ook de naamgeving van de tandartsverzekering is gewijzigd van Aanvullend Tand met sterren naar Aanvullend Tand met het bedrag waarvoor u verzekerd bent, bijvoorbeeld Tand 1000. De premie is ongewijzigd t.o.v. 2021.

 

In 2022 wijzigen, vervallen of komen er nieuwe vergoedingen bij. Vergoedingen die voor u belangrijk zijn, kunnen dus ook wijzigen of vervallen; kijk hiervoor in het web portaal

www.witteboussen.nl/inloggen

 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat kosten niet verzekerbaar zijn of vergoed kunnen worden binnen het bestaande stelsel. Het Dow Voorzieningsfonds kan, indien u  daar lid van bent, financiële bijstand bieden. Via de onderstaande link gaat u  naar de website van het Dow Voorzieningsfonds. Op deze website vindt u de mogelijkheden en het reglement, zodat u kunt zien of u aanspraak kunt maken op een uitkering van het fonds en hoe dit in zijn werk gaat.

Welkom > Verzekeringen > Stichting Voorzieningsfonds Dow – Vereniging van Dow Gepensioneerden (vdgnl.org)

of de rechtstreekse link:

https://www.dowvoorzieningsfonds.nl/nl/aanvraag-indienen

Laatste wijziging op deze pagina: 15-12-2021