Samenvatting polis 2019

 

Samenvatting van de polis ziektekostenverzekering 2019.

De basispremie (bv) 2019, vastgesteld door onze Zorgverzekeraar Avéro Achmea, is in vergelijking met 2018 met 9.2% toegenomen.

De premie voor de aanvullende verzekering (AV) is bijna gelijk gebleven. Inclusief de kortingen op de bv, AV en jaarbetaling (is van 3% naar 2% afgenomen) resulteert dit in een maandpremie van € 117,96 (jaarpremie € 1415,61).

In vergelijking met de overige premie’s van de andere zorgverzekeraars, uitgaande van een restitutiepolis en buitenlandregeling, kan zonder meer gezegd worden dat het aangeboden zorgverzekeringspakket 2019 voor de doelgroepen in de Dow collectiviteit goed zijn afgestemd.

Op de doorgevoerde veranderingen vanuit de Overheid binnen de basisverzekering hebben wij geen invloed.

Op de veranderingen binnen de aanvullende verzekering hebben wij dit wel. Een aantal wijzigingen in de AV zijn door Avéro Achmea doorgevoerd. Echter ook een aantal hiervan zijn voor wat betreft het Dow collectiviteit Excellent pakket gerepareerd (zie brochure belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2019).

De premies van AV- tandartsverzekering T-Extra (4%) en T-Royaal (1%) zijn verhoogd. Blijf echter altijd goed kijken in hoeverre deze verzekering uw risico voldoende afdekt.

Als gepensioneerde kan ieder jaar opnieuw gekozen worden tussen verschillende AV-pakketten. Indien u dit overweegt raadpleeg dan de vergoedingenwijzer, de premietabel en eventueel de gedetailleerde polisvoorwaarden. Al deze informatie is beschikbaar op het Web portaal van onze intermediair Witte Boussen (WB). Een aanvullend advies hierover is vanuit WB altijd mogelijk.  

Volgend jaar zal opnieuw het geheel worden geëvalueerd. Vanuit de VDG willen wij graag tijdig hierin mee participeren om onze doelstellingen en uitgangspunten zo optimaal mogelijk voor onze gepensioneerden te kunnen blijven benaderen. Voor de jaarvergadering van 2019 hopen wij u tevens meer te kunnen informeren over de uitkomst van het proces, evaluatie vergoedingen ziektekostenverzekering in relatie tot de huidige koopkrachtontwikkeling. Dit zoals eerder in onze laatste nieuwsbrief nummer 92 van nov 2018 is gecommuniceerd.

Ter afsluiting willen wij aangeven dat iedere gepensioneerde via het Web portaal bij Witte Boussen.  https://www.witteboussen.nl/inloggen  Inlognaam: Dow .  Wachtwoord: : 1000675)

alle zorg gerelateerde informatie (financieel /( premies ’s etc.) – polisvoorwaarden kan inzien. 


Met vriendelijke groet,

Henny Martens

VDG bestuurslid.

 

Laatste wijziging op deze pagina: 18-12-2018