Kosten zorgverzekering

 

  600_image001.png

  

        Bij de berekening van de zorgpremie stijging is rekening gehouden met:

  1. Een kortingspercentage van 10 % welke Avéro Achmea aan Dow Benelux verleent en er is rekening gehouden met een betalingskorting door Dow Benelux.
  2. Er is uit gegaan van twee personen die het volledig eigen risico hebben gebruikt.

       Er is geen rekening gehouden met de vergoeding welke we als gepensioneerden mogen ontvangen van Dow Benelux.

  1. Bij deelname aan de Dow-collectiviteit bij Avéro Achmea ontvangt een gepensioneerde deelnemer een vergoeding zorgverzekering ter grootte van 2.2 % van zijn pensioen uitkering. Deze vergoeding is gemaximeerd op € 660 per jaar (of te wel 2.2 % van € 30.015 ) Dit is maximaal per maand  een bedrag van € 55.03.
  2. Wanneer een deelnemer tevens een aanvullende verzekering heeft, wordt hierover een vergoeding verstrekt van  € 10 per maand per verzekerde.

Laatste wijziging op deze pagina: 21-11-2018