Evaluatie restitutie Zorgpolis 2021

 600_image002.png

De totale zorgpremie in de grafiek is opgebouwd uit: Basis premie inclusief aanvullende premie en eigen risico voor twee personen. De oranje lijn in de grafiek geeft de stijging aan van de zorgpremie t.o.v 2020 en geeft voor 2021 een percentage verhoging van 2.4 %. De blauwe lijn vanaf het jaar 2006 t/m 2021 geeft een totale stijging aan van de zorgpremie en bedraagt in 2021  195 % t.o.v 2006. 

                                                              Evaluatie zorgpolis 2021.

Basisverzekering (BV).

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis  laat de zorgpremie voor de Basisverzekering voor 2021 stijgen volgens de eerdere voorspelling vanuit de Overheid. Na aftrek van de kortingen (Basisverzekering 5% en 2% voor jaarbetaling.) is de maandpremie voor 2021 €130,29. Een toename van € 55,80 op jaarbasis per verzekerde. Gestegen zorgkosten zijn hier de oorzaak van. Het betreft hier niet louter de coronasituatie maar ook duurdere geneesmiddelen, nieuwe behandelingen, hogere loonkosten en niet te vergeten de toename van vergrijzing in onze maatschappij zijn hier debet aan. 

Dow collectieve aanvullende verzekering (AV).

De premie voor onze aanvullende verzekering is gelijk gebleven aan vorig jaar en blijft dus €32,88 per maand / op jaarbasis voor Dow 4 sterren € 394,58. 

Aanvullende tandartsverzekering:

De premies van de pakketten tandartsverzekeringen zijn met 2.5% toegenomen.

Mocht u besluiten dit te veranderen dan is het belangrijk om te weten dat voor de 3 en 4 sterren bij opnieuw afsluiten vooraf medische selectie geldt.

Via het Webportaal: www.witteboussen.nl/inloggen is alle informatie over de ziektekostenverkering beschikbaar en ter inzage. Voor de gepensioneerden is afzonderlijk een premietabel beschikbaar waarin alle premies ter inzage zijn.

Er is ook een actuele brochure hoortoestellen beschikbaar waarin alle informatie, geldig voor 2021, is vastgelegd.

Laatste wijziging op deze pagina: 19-05-2021