Evaluatie restitutie Zorgpolis 2020

 500_image001.png

 

 Evaluatie zorgpolis 2020.

De premie ziektekostenverzekering voor de basisverzekering in 2020 is weer verder toegenomen. Dit komt door de premieverhoging en de verlaging van de collectiviteitskorting van 10%  naar 5%.

Zoals eerder gecommuniceerd vanuit Dow zijn de polisvoorwaarden in de aanvullende verzekering bij het Zilveren Kruis nagenoeg gelijk gebleven.

Het bedrag van onze basisverzekering (€ 125,63 per maand), horende bij onze collectiviteit, vergeleken met de bedragen / premies restitutiepolissen overige landelijke zorgverzekeraars, laat geen groot verschil zien. Basisverzekering is voor ieder gelijk. Via de aanvullende verzekering kan maatwerk op zorg en dienstverlening afgestemd worden. 

De premie voor de Dow collectieve aanvullende verzekering

( Zilveren Kruis **** ) is gelijk gebleven aan die van Avéro Achmea uit 2019.  t.w. € 32.88 per maand.

 Verdere  informatie is beschikbaar op het Web portaal van onze intermediair

https://www.witteboussen.nl/inloggen  Inlognaam :Dow. Wachtwoord: 1000675

Laatste wijziging op deze pagina: 07-10-2020