Overbruggingsregeling

Voor informatie overbruggingsregeling,(het AOW-Gat), kan men terecht op de website van SVB.

https://www.svb.nl/int/nl/obr/overbruggingsregeling/wat_is_de_obr/

 

Laatste wijziging op deze pagina: 23-11-2019