AOW Pensioen

 

Als u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (vanaf 2013, 65 jaar + 1 maand, oplopend naar 67 jaar in 2021), ontvangt u een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet rechtstreeks van de Sociale Verzekering Bank, de SVB.
Details omtrent het AOW- pensioen en eventuele partnertoeslag AOW kunt u vinden op de website van het Sociale Verzekerings Bank  http://www.svb.nl/int/nl/aow/index.jsp 

Ook kunt U met uw vragen naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bereikbaar via het telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

Laatste wijziging op deze pagina: 18-12-2018