Lidmaatschap KNVG

 

De VDG (Vereniging van Dow Gepensioneerden) is vanaf 4 september 2012 aangesloten bij de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden)

De KNVG is ontstaan uit een initiatief van enige organisaties van gepensioneerden, die zich zorgen maakten over de bedreigingen die zich voordoen sinds de financiële markten in de problemen zijn gekomen. De KNVG behartigt de collectieve belangen van de gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen bij de overheid en de politieke partijen. Sinds de oprichting op 4 september 2012 zijn er al diverse organisaties aangesloten met ruim 80.000 leden.

De KNVG  is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering.

De KNVG stelt dat ouderen meer  invloed moeten krijgen op het beleid van hun pensioenfondsen en op de politieke besluitvorming rond onderwerpen die hun rechtstreeks raken.

Daartoe moeten gepensioneerden een gelijkwaardige plaats aan de overlegtafels krijgen, zowel bij de pensioenfondsen als bij de politiek en het maatschappelijk middenveld.

Bij de politiek gaat het om zaken als pensioenen, zorg en welzijn en de governance van pensioenfondsen.

Centraal staat het realiseren van het uitgangspunt bij alle overheidsbeslissingen, dat ouderen een bijdrage willen leveren in deze crisistijd, maar dat hun bijdrage proportioneel, evenredig en evenwichtig moet zijn.

 

Klik hier voor een bezoek aan de website van de KNVG

Laatste wijziging op deze pagina: 18-12-2018