Kosten zorgverzekering

 

   Onderstaande grafiek weergeeft de netto stijging van de zorgkosten inclusief vergoeding van Dow Benelux.

                                              In de periode 2006 - 2018

  

 600_image002.png

               

     Bij de berekening van de netto zorgpremie stijging is rekening gehouden met:

  1. Een kortingspercentage van 10 procent welke Avéro Achmea aan Dow Benelux verleent.
  2. Er is rekening gehouden met de 3 procent betalingskorting door Dow Benelux.
  3. Uit gegaan is dat 1 persoon het volledige eigen risico heeft gebruikt en in 2006 en 2007  de No Claim korting      volledig heeft verbruikt.
  4. Deelname aan de Dow Benelux-collectiviteit bij Avéro Achmea.
  5. Er is rekening gehouden met de maximale vergoeding welke we van Dow Benelux ontvangen. Bij deelname aan de Dow collectiviteit zorgverzekering bedraagt de vergoeding momenteel € 55,03 per gepensioneerde. Daarnaast is er een vergoeding van de premie aanvullende verzekering van € 240 per jaar wat neerkomt op € 10 per maand per verzekerde persoon 

Laatste wijziging op deze pagina: 27-11-2017